Soalan Parlimen


Daripada : TUAN NIK NAZMI BIN NIK AHMAD [SETIAWANGSA]

Tarikh : 08-Oct-2019

Soalan :

SOALAN NO. 11

Minta MENTERI PEMBANGUNAN USAHAWAN menyatakan berapakah perusahaan kecil dan sederhana yang melibatkan kerjasama pemilik Bumiputera dan bukan Bumiputera sebagai peratusan jumlah perusahaan kecil dan sederhana.


Daripada : DATUK HALIMAH BINTI MOHAMED SADIQUE [ KOTA TINGGI ]

Tarikh : 14-Oct-2019

Soalan :

Soalan no. 4

Minta MENTERI PEMBANGUNAN USAHAWAN menyatakan apakah perancangan dan program yang dirancang oleh Kementerian Pembangunan Usahawan yang bersifat “High Impact” untuk merealisasikan Dasar Keusahawanan Negara yang baru dilancar pada Julai 2019 tercapai dengan jayanya.


Daripada : TUAN MOHD SHAHAR BIN ABDULLAH [ PAYA BESAR ]

Tarikh : 05-Nov-2019

Soalan :

SOALAN NO. 2

Minta MENTERI PEMBANGUNAN USAHAWAN menyatakan menyatakan :-         

  1. senarai bantuan kewangan dan jumlah yang telah diberikan oleh Kementerian kepada usahawan dan syarikat Bumiputera sejak Mei 2018 sehingga kini; dan
  2. prestasi terkini dana RM1 bilion untuk usahawan muda yang disalurkan melalui Dana Pemerkasaan dan Keusahawanan Anak Muda


Daripada : PUAN RUBIAH BINTI HAJI WANG [ KOTA SAMARAHAN ]

Tarikh : 05-Nov-2019

Soalan :

Soalan no. 10

Minta MENTERI PEMBANGUNAN USAHAWAN menyatakan mekanisme yang digunakan pada ketika ini oleh Kementerian dalam menggalakkan keusahawanan dalam kalangan belia dan generasi muda.


Daripada : DATO' SYED ABU HUSSIN BIN HAFIZ SYED ABDUL FASAL [BUKIT GANTANG]

Tarikh : 05-Nov-2019

Soalan :

Soalan NO. 22                   

Minta MENTERI PEMBANGUNAN USAHAWAN menyatakan program-program “Business Online” perniagaan atas talian di bawah seliaan Kerajaan dan bentuk bantuan dan kursus yang disediakan kepada rakyat Malaysia dalam usaha mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan rakyat khususnya kepada golongan Bumiputera dan B40.

 


Daripada : YB. TUAN LARRY SOON @ LARRY SNG WEI SHIEN [JULAU]

Tarikh : 11-Nov-2019

Soalan :

SOALAN NO. 21

Minta MENTERI PEMBANGUNAN USAHAWAN menyatakan berapakah bilangan usahawan usahawan daripada masyarakat Dayak yang menerima geran keusahawanan dan apakah usaha-usaha yang dilaksanakan membantu mereka sejak perubahan tampuk kepimpinan negara pada Mei 2018.


Daripada : DATUK SERI PANGLIMA DR. MAXIMUS JOHNITY ONGKILI [KOTA MARUDU]

Tarikh : 14-Nov-2019

Soalan :

Soalan no. 4 

Minta MENTERI PEMBANGUNAN USAHAWAN menyatakan apakah program-program baru untuk membentuk usahawan-usahawan baru yang berdaya tahan dan kompetitif di kalangan orang asal  “natives” di Sabah dan Sarawak. Dari segi rekod pada masa kini berapa jumlah usahawan bumiputera kecil, sederhana dan besar/utama di Sabah dan Sarawak.         


Daripada : TUAN OSCAR LING CHAI YEW [ SIBU ]

Tarikh : 20-Nov-2019

Soalan :

Soalan no. 5 

Minta MENTERI PEMBANGUNAN USAHAWAN menyatakan apakah usaha yang telah dan akan dilakukan untuk membantu usahawan belia di Sarawak. Senaraikan kesemua skim dan bantuan yang ada untuk membantu mereka.


Daripada : PUAN HAJAH NATRAH BINTI ISMAIL [ SEKIJANG ]

Tarikh : 20-Nov-2019

Soalan :

Soalan no. 15

minta MENTERI PEMBANGUNAN USAHAWAN menyatakan langkah-langkah holistik Kementerian bagi membantu dan membuka peluang kepada usahawan untuk meningkatkan pendapatan serta meningkatkan daya saing usahawan di mana pada waktu ini tidak ada lagi pemberian geran percuma.

 


Daripada : DATO' ROSOL BIN WAHID [HULU TERENGGANU]

Tarikh : 20-Nov-2019

Soalan :

Soalan no. 19

minta MENTERI PEMBANGUNAN USAHAWAN menyatakan apakah strategi Kementerian dalam memastikan usahawan Bumiputera mendapat manfaat dalam perlaksanaan Dasar Keusahawanan Nasional (DKN) 2030.


Daripada : DR. NIK MUHAMMAD ZAWAWI BIN HAJI SALLEH [ PASIR PUTEH ]

Tarikh : 20-Nov-2019

Soalan :

Soalan no. 22

Minta MENTERI PEMBANGUNAN USAHAWAN menyatakan adakah usahawan baharu luar bandar khususnya di Parlimen Pasir Puteh dan negeri Kelantan mendapat manfaat di bawah program PROTÉGÉ serta adakah mereka layak menerima geran permulaan perniagaan.