Pengenalan

Integrity Network diselia oleh Unit Integriti iaitu unit khas yang bertanggungjawab ke atas pengurusan integriti di KementerianPembangunan Usahawan (MED). Seluruh warga MED bernaung di bawah aspirasi integriti dan tadbir urus perkhidmatan awam dan negara.