DATA TERBUKA

Definisi Data Terbuka :  Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. MEDAC dengan kerjasama Jabatan dan Agensi di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat :  Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

AGENSI
FORMAT DATA
SURUHANAJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM)
CSV , XLSX
INSTITUT KOPERASI MALAYSIA (IKM)
XLSX
SME CORP MALAYSIA 
XLSX
SME BANK
XLSX
BANK RAKYAT
XLSX
MaGIC
CSV
TEKUN NASIONAL
CSV

Format Fail
CSV : Comma Separated Values file
XLS :  Microsoft Excel Spreadsheet file 
XLSX Microsoft Excel Open XML Format Spreadsheet file
PDF Portable Document Format