BAHAGIAN PEMBANGUNAN KONTRAKTOR DAN USAHAWAN (BPKU)

 

Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU) merupakan sebuah bahagian di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) yang bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi seperti yang berikut:  • Bertanggungjawab dalam penarafan syarikat Bumiputera bagi perolehan kerja, bekalan dan perkhidmatan Kerajaan mengikut arahan Pekeliling Perbendaharaan yang berkuat kuasa; 

  • Bertanggungjawab dalam pelaksanaan penarafan PETRONAS dengan berlandaskan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan (MOF);

  • Melaksanakan penguatkuasaan terhadap syarikat-syarikat Bumiputera yang terdiri daripada aduan, rayuan dan tatatertib;

  • Melaksanakan Program Pembangunan Kontraktor & Usahawan Bahan Binaan Bumiputera;

  • Menguruskan Skim Kumpulan Wang Amanah Kontraktor (SKWAK); 

  • Mempromosikan e-vendor bagi meningkatkan bilangan pendaftaran vendor binaan Bumiputera; dan

  • Melaksanakan program promosi vendor binaan Bumiputera seperti pameran, taklimat produk dan program padanan.


PAUTAN

Seksyen - Seksyen di bawah BPKU

Media Sosial BPKU Ibu Pejabat dan Negeri

Muat Turun Borang