BAHAGIAN PEMBANGUNAN KONTRAKTOR DAN USAHAWAN (BPKU)

 

Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU) merupakan sebuah bahagian di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan (MED) yang bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi seperti yang berikut:  • Bertanggungjawab dalam penarafan syarikat Bumiputera bagi perolehan kerja, bekalan dan perkhidmatan Kerajaan mengikut arahan Pekeliling Perbendaharaan yang berkuat kuasa; 

  • Bertanggungjawab dalam pelaksanaan penarafan PETRONAS dengan berlandaskan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan (MOF);

  • Melaksanakan penguatkuasaan terhadap syarikat-syarikat Bumiputera yang terdiri daripada aduan, rayuan dan tatatertib;

  • Melaksanakan Program Pembangunan Kontraktor & Usahawan Bahan Binaan Bumiputera;

  • Menguruskan Skim Kumpulan Wang Amanah Kontraktor (SKWAK); 

  • Mempromosikan e-vendor bagi meningkatkan bilangan pendaftaran vendor binaan Bumiputera; dan

  • Melaksanakan program promosi vendor binaan Bumiputera seperti pameran, taklimat produk dan program padanan.


Untuk info yang lebih lanjut, layari

  BPKU Ibu Pejabat

  @bpkuhq

  BPKUHQ