VISI

Menjadikan keusahawanan sebagai salah satu agenda utama negara.


MISI

Mewujudkan ekosistem keusahawanan yang holistik dan kondusif untuk menyokong agenda pembangunan keusahawanan negara yang inklusif, seimbang dan mampan.


PELANGGAN

         (i) Usahawan/Bakal usahawan;

         (ii) Koperasi;

         (iii) Peniaga/Pengusaha; dan

         Kementerian/Jabatan/Agensi